యోగ శక్తులను పొందే మంత్రం

పంచవక్త్రాయ విద్మహే జటాధరాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్....

పంచవక్త్రాయ విద్మహే జటాధరాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |