నటన మరియు మోడలింగ్‌లో విజయం కోసం రతీ దేవి మంత్రం

83.3K

Comments

xrfni
Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Extraordinary! -User_se921z

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Read more comments

ద్వారకా నీటిలో మునిగిపోయిందా?

అవును. యాదవులు తమలో తాము పోరాడి ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు. కృష్ణుడు తన దివ్య నివాసానికి బయలుదేరాడు. అర్జునుడు ద్వారకా నుండి మిగిలిన నివాసులను బయటకు తీశాడు. అప్పుడు సముద్రం ద్వారకాను తనలో కలుపుకంది.

శ్రీమద్భాగవతం రచయిత ఎవరు?

వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవతం రచయిత. ఆయనను వేదవ్యాసుడు అని కూడా అంటారు.

Quiz

మహాభారతాన్ని అసలు ఏమని పిలిచేవారు?

ఓం ఈం క్లీం నమో భగవతి రతివిద్యే మహామోహిని కామేశి సర్వలోకవశం కురు కురు స్వాహా.....

ఓం ఈం క్లీం నమో భగవతి రతివిద్యే మహామోహిని కామేశి సర్వలోకవశం కురు కురు స్వాహా.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |