నటన మరియు మోడలింగ్‌లో విజయం కోసం రతీ దేవి మంత్రం

ఓం ఈం క్లీం నమో భగవతి రతివిద్యే మహామోహిని కామేశి సర్వలోకవశం కురు కురు స్వాహా.....

ఓం ఈం క్లీం నమో భగవతి రతివిద్యే మహామోహిని కామేశి సర్వలోకవశం కురు కురు స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |