ప్రతిచోటా తీపి అనుభవాల కోసం మంత్రం

మధు వాతా ఋతాయతే మధు క్షరంతి సింధవః. మాధ్వీర్నః సంత్వోషధీః . మధు నక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివఀ రజః. మధు ద్యౌరస్తు నః పితా.. మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాఀ అస్తు సూర్యః. మాధ్వీర్గావో భవంతు నః......

మధు వాతా ఋతాయతే మధు క్షరంతి సింధవః.
మాధ్వీర్నః సంత్వోషధీః .
మధు నక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివఀ రజః.
మధు ద్యౌరస్తు నః పితా..
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాఀ అస్తు సూర్యః.
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |