పాంచజన్యం

 

కృష్ణుడి శంఖం పేరు ఏమిటి?

పాంచజన్యం

కృష్ణుడికి పాంచజన్యం ఎలా దొరికింది?

పంచజన అనే అసురుడు కృష్ణుడి గురువుగారి  కుమారుడిని తినేసాడు. 

కృష్ణుడు అతడిని చంపి అతని కడుపుని తెరిచాడు. 

బాలుడు అక్కడ లేడు. 

కృష్ణుడు యమలోకం నుండి బాలుడిని తిరిగి తీసుకువచ్చాడు. 

పంచజన ఎముకలు కృష్ణుడు తన కోసం తీసుకున్న పాంచజన్యం అనే శంఖంగా మారాయి.   పంచజనస్య అంగప్రభావం పాంచజన్యం (భాగవతం 10.54).

పాంచజన్యం ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?

పాంచజన్యం, కృష్ణుడి శంఖం శంఖరాజం, 

శంఖాలలోనే రాజుగా పిలువబడుతుంది. 

ఇది శంఖాలలో గొప్పదైనది, ఇది ఆవు పాలు వలె తెల్లగా ఉంటుంది మరియు పౌర్ణమి చంద్రునివలె వలె  ప్రకాశంవంతమైనది.  

పాంచజన్యం ఒక బంగారు వలతో కప్పబడి విలువైన ఆభరణాలతో అలంకరించబడినది.

పాంచజన్య పూరించినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

పాంచజన్యం యొక్క  ధ్వని చాలా బిగ్గరగా మరియు భయంకరంగా ఉంటుంది. 

సప్తస్వరాలలో దీని స్వరం ఋషభం. 

కృష్ణుడు పాంచజన్యాన్ని పూరించినప్పుడు, దాని శబ్దం స్వర్గం మరియు పాతాలతో సహా అన్ని ప్రపంచాలను నింపింది. 

పాంచజన్యం యొక్క  ఉరుములాంటి శబ్దం పర్వతాల నుండి మరియు అన్ని దిశలలో, అడవులలో  మరియు నదుల ద్వారా ప్రతిధ్వనించింది. 

కృష్ణుడు పాంచజన్యాన్ని పూరించినప్పుడు, అతని వైపు ఉన్నవారు శక్తితో నిండిపోయారు. శత్రువులు నిరాశతో, ఓటమి భయంతో కుప్పకూలిపోయారు. 

యుద్ధభూమిలో గుర్రాలు మరియు ఏనుగులు భయంతో పేడ మరియు మూత్రాన్ని విడిచారు.

కృష్ణుడు పాంచజన్యం ఎన్నిసార్లు పూరించారు?

 1. పాండవులు మరియు కౌరవులు కురుక్షేత్రానికి వచ్చినప్పుడు. 
 2. వారి సైన్యాలు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా ఏర్పడినప్పుడు. 
 3. ప్రతిరోజూ యుద్ధం ప్రారంభంలో. 
 4. అర్జునుడు భీష్ముడితో యుద్ధం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడు. 
 5. ఇతర పాండవులతో యుద్ధం చేస్తున్న భీష్ముని వైపు అర్జునుడు పరుగెత్తినప్పుడు. 
 6. అర్జునుడు జయద్రథుడిని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడు. 
 7. జయద్రథునితో అర్జునుడు పోరాడుతున్నప్పుడు చాలా సార్లు. 
 8. యుద్ధం నుండి ఎన్నడూ వెనక్కి రాని సంశప్తకులను అర్జునుడు  చంపినప్పుడు.
 9. కర్ణుడు చంపబడినప్పుడు. 
 10. దుర్యోధనుడు మరణించినప్పుడు. 
 11. శాల్వతో తన సొంత పోరాటంలో మూడుసార్లు. 
 12. జరాసంధుడు మధురను ముట్టడిలో ఉంచినప్పుడు.

కృష్ణ పాంచజన్యాన్ని సాంకేతికంగా కూడా ఉపయోగించారా?

అవును. జయద్రథునితో అర్జునుడి యుద్ధానికి ముందు, కృష్ణుడు తన రథసారధితో చెప్పారెంటంటే, 

యుద్ధ సమయంలో పాంచజన్యం పూరించినట్లయితే అర్జునుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడని అర్థం. అప్పుడు అతను కృష్ణుడి స్వంత రథాన్ని నడుపుతూ యుద్ధభూమికి రావాలి, తద్వారా అతను స్వయంగా పోరాడి జయద్రధుని చంపవచ్చు. 

పాంచజన్యం పూరించడాన్ని ఇతరులు ఎలా వివరించారు?

అర్జునుడు భీష్మునిపై దాడి చేయబోతున్నాడనడానికి సంకేతంగా పాంచజన్యం పూరించారని ద్రోణుడు ఒకసారి వివరించారు. 

అర్జునుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడనే సూచనగా పాంచజన్య శబ్దాన్ని ఒకసారి వివరించాడు యుధిష్టిరుడు. 

మరొక సందర్భంలో, అతను అర్జునుడు చనిపోయాడని మరియు కృష్ణుడు బాధ్యతలు స్వీకరించాడని అనుకున్నాడు.

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |