నీటి కొరతను పరిష్కరించడానికి మంత్రం

59.4K

Comments

qa3e5
ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

సమర్థవంతమైన మంత్రం ❤️❤️❤️❤️ -K Thimmaraju

🙏🙏 -Krishnaraju, Chennai

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం -Tirumalareddy Siva Rama Krishna Reddy

Read more comments

ఋషులలో మొదటివారు ఎవరు?

వరుణడు చాక్షుష మన్వంతరం ముగింపుకి ముందు ఏడుగురు ఋషులు పుట్టడానికి కారణమైన ఒక యాగం చేశాడు. భృగుడు ఆ హోమ కుండం నుండి మొదట ఉద్భవించాడు.

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

Quiz

మహాత్మా గాంధీ ఏ విధమైన పఠనాన్ని సిఫార్సు చేశారు?

ఇదం జనాసో విదథ మహద్బ్రహ్మ వదిష్యతి . న తత్పృథివ్యాం నో దివి యేన ప్రాణంతి వీరుధః ..1.. అంతరిక్ష ఆసాం స్థామ శ్రాంతసదామివ . ఆస్థానమస్య భూతస్య విదుష్టద్వేధసో న వా ..2.. యద్రోదసీ రేజమానే భూమిశ్చ నిరతక్షతం . ఆర్ద్రం తదద్య సర....

ఇదం జనాసో విదథ మహద్బ్రహ్మ వదిష్యతి .
న తత్పృథివ్యాం నో దివి యేన ప్రాణంతి వీరుధః ..1..
అంతరిక్ష ఆసాం స్థామ శ్రాంతసదామివ .
ఆస్థానమస్య భూతస్య విదుష్టద్వేధసో న వా ..2..
యద్రోదసీ రేజమానే భూమిశ్చ నిరతక్షతం .
ఆర్ద్రం తదద్య సర్వదా సముద్రస్యేవ శ్రోత్యాః ..3..
విశ్వమన్యామభీవార తదన్యస్యామధి శ్రితం .
దివే చ విశ్వవేదసే పృథివ్యై చాకరం నమః ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |