నాయకత్వ లక్షణాల కోసం కార్తికేయ మంత్రం

Karthikeya Mantra For Leadership Qualities

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్....

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |