చెడు కలల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

35.3K

Comments

8zzi5
Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Read more comments

ధృతరాష్ట్రునికి ఎంతమంది పిల్లలు?

కురు రాజు అయిన ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం 102 మంది పిల్లలు. అతనికి కౌరవులు అని పిలువబడే వంద మంది కుమారులు, దుశ్శాల అనే కుమార్తె మరియు గాంధారి దాసి నుండి జన్మించిన యుయుత్సుడు అనే మరో కుమారుడు ఉన్నారు. మహాభారతంలోని పాత్రల గురించి అర్థం చేసుకోవడం, దాని గొప్ప కథనం పట్ల మీ ప్రశంసలను మరింతగా పెంచుతుంది

ఋషులలో మొదటివారు ఎవరు?

వరుణడు చాక్షుష మన్వంతరం ముగింపుకి ముందు ఏడుగురు ఋషులు పుట్టడానికి కారణమైన ఒక యాగం చేశాడు. భృగుడు ఆ హోమ కుండం నుండి మొదట ఉద్భవించాడు.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

ఓం అచ్యుత-కేశవ-విష్ణు-హరి-సత్య-జనార్దన-హంస-నారాయణేభ్యో నమః శివ-గణపతి-కార్తికేయ-దినేశ్వర-ధర్మేభ్యో నమః దుర్గా-గంగా-తులసీ-రాధా-లక్ష్మీ-సరస్వతీభ్యో నమః రామ-స్కంద-హనూమన్-వైనతేయ-వృకోదరేభ్యో నమః ఓం హ్రీం క్లీం పూర్వదుర....

ఓం అచ్యుత-కేశవ-విష్ణు-హరి-సత్య-జనార్దన-హంస-నారాయణేభ్యో నమః
శివ-గణపతి-కార్తికేయ-దినేశ్వర-ధర్మేభ్యో నమః
దుర్గా-గంగా-తులసీ-రాధా-లక్ష్మీ-సరస్వతీభ్యో నమః
రామ-స్కంద-హనూమన్-వైనతేయ-వృకోదరేభ్యో నమః
ఓం హ్రీం క్లీం పూర్వదుర్గతినాశిన్యై మహామాయాయై స్వాహా
ఓం నమో మృత్యుంజయాయ స్వాహా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |