చెడు కలల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

ఓం అచ్యుత-కేశవ-విష్ణు-హరి-సత్య-జనార్దన-హంస-నారాయణేభ్యో నమః శివ-గణపతి-కార్తికేయ-దినేశ్వర-ధర్మేభ్యో నమః దుర్గా-గంగా-తులసీ-రాధా-లక్ష్మీ-సరస్వతీభ్యో నమః రామ-స్కంద-హనూమన్-వైనతేయ-వృకోదరేభ్యో నమః ఓం హ్రీం క్లీం పూర్వదుర....

ఓం అచ్యుత-కేశవ-విష్ణు-హరి-సత్య-జనార్దన-హంస-నారాయణేభ్యో నమః
శివ-గణపతి-కార్తికేయ-దినేశ్వర-ధర్మేభ్యో నమః
దుర్గా-గంగా-తులసీ-రాధా-లక్ష్మీ-సరస్వతీభ్యో నమః
రామ-స్కంద-హనూమన్-వైనతేయ-వృకోదరేభ్యో నమః
ఓం హ్రీం క్లీం పూర్వదుర్గతినాశిన్యై మహామాయాయై స్వాహా
ఓం నమో మృత్యుంజయాయ స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |