గోవర్ధన గోపాలుని అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

ఓం నమో గోవర్ధనోద్ధరణాయ గోవిందాయ గోకులనివాసాయ గోపాలాయ గోపాలపతయే గోపీజనభర్త్రే గిరిజోద్ధర్త్రే కరుణానిధయే జగద్విధయే జగన్మంగలాయ జగన్నివాసాయ జగన్మోహనాయ కోటిమన్మథమన్మథాయ వృషభానుసుతావరాయ శ్రీనందరాజకులప్రదీపాయ శ్రీకృష్....

ఓం నమో గోవర్ధనోద్ధరణాయ గోవిందాయ గోకులనివాసాయ గోపాలాయ గోపాలపతయే గోపీజనభర్త్రే గిరిజోద్ధర్త్రే కరుణానిధయే జగద్విధయే జగన్మంగలాయ జగన్నివాసాయ జగన్మోహనాయ కోటిమన్మథమన్మథాయ వృషభానుసుతావరాయ శ్రీనందరాజకులప్రదీపాయ శ్రీకృష్ణాయ పరిపూర్ణతమాయ త్వసంఖ్యబ్రహ్మాండపతయే గోలోకధామధిషణాధిపతయే స్వయం భగవతే సబలాయ నమస్తే నమస్తే నమస్తే .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |