ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థుల మధ్య మంచి సంబంధం కోసం మంత్రం

సహ నావవతు . సహ నౌ భునక్తు . సహ వీర్యం కరవావహై . తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై . ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ......

సహ నావవతు . సహ నౌ భునక్తు . సహ వీర్యం కరవావహై . తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై . ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |