ఇతరులను ఆకట్టుకోవడానికి శక్తి కోసం మంత్రం

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఏహ్యేహి పరమేశ్వరి స్వాహా....

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఏహ్యేహి పరమేశ్వరి స్వాహా

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |