చదువులు మరియు పరీక్షలలో విజయం కోసం మంత్రం

వాగ్దేవ్యై చ విద్మహే బ్రహ్మపత్న్యై చ ధీమహి. తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్......

వాగ్దేవ్యై చ విద్మహే బ్రహ్మపత్న్యై చ ధీమహి. తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |