అడ్డంకి తొలగింపు దుర్గా మంత్రం

100.7K
1.1K

Comments

jG24c

సప్తఋషులు ఎవరు?

సప్తఋషులు ఏడుగురు ప్రముఖ ఋషులు. ఈ గుంపు సభ్యులు ప్రతి మన్వంతరానికి మారుతూ ఉంటారు. వైదిక ఖగోళశాస్త్రం ప్రకారం, సప్తఋషి-మండలం లేదా రాశి సభ్యులు, పెద్ద డిప్పర్ - అంగీరస, అత్రి, క్రతు, పులహ, పులస్త్య, మరీచి మరియు వశిష్ట.

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

ఓం క్లీం సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి . ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్వైరివినాశనం క్లీం నమః ......

ఓం క్లీం సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి .
ఏవమేవ త్వయా కార్యం అస్మద్వైరివినాశనం క్లీం నమః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |