ஸ்ரீ கிருஷ்ண த்வாதஷாக்ஷர மந்திரம்

15.6K
1.1K

Comments

uGqpa
जय हो -User_se118q

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Read more comments

रुद्राक्ष सिद्धि मंत्र

ॐ रोहणी रुद्राक्षी मनकरिन्द्री नमः । रुद्राक्षीयायां गंड संसारं पारवितं फूल माला जडयायामी जयमीस्यामी जमीस्यामी प्रलानी प्रलानी नमः । रुद्राक्षी बुटी सफलं करीयामी मूर मूरगामी यशस्वी स्वः । ज्या बूटी मोरी वाणी बुंटी दामिनी दामिमि स्वः । रमणी रमणी नमः नमः । इस मंत्र से रुद्राक्ष अभिमंत्रित करने से वह सिद्ध हो जाता है ।

द्वारका किस समुद्र में डूबी हुई है?

अरब सागर में।

Quiz

सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था ?

ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |