வேத அறிவுக்கான மந்திரம்

13.0K

Comments

ac3jk
Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Fantastic! 🎉🌟👏 -User_se91ec

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Divine! -Rajnandini Jadhav

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Read more comments

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

ரிஷிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை என்ன?

ரிஷி என்பவர் முழு ஞானம் அடைந்தவர் ஆவார். அவரின் ஞானத்தின் வெளிப்பாடே மந்திரங்கள் ஆகும். முனிவர் என்பவர் ஞானம், புத்திக்கூர்மை மற்றும் நிலையான புத்தி உள்ளவர் ஆவார். முனிவர்களும் தாம் கூறும் கூற்றில் நிதானம் உள்ளவர்கள் ஆவார்.

Quiz

ஹனுமானின் முகவாயில் வடு ஏற்படுத்தியது யார்?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |