வெவ்வேறு வடிவங்களில் த்ரயம்பகம் யஜாமஹே

104.1K

Comments

buyz2
மிகவும் சாந்தமான மந்திரம் 😌 -கந்தசாமி

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

அருமையான இணையதளம் 👌 -சக்திவேல்

இந்த மந்திரத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் நான் நன்றாக உணர்கிறேன் -Manikandan

Read more comments

Knowledge Bank

பஸ்மம் (விபூதி) அணிவது ஏன் அவ்வளவு முக்கியம் என சிவபுராணம் கூறுவது என்ன?

பஸ்மம் அணிவது நாம் சிவபெருமானுடன் இணைக்கப்படுகிறோம், துன்பங்களிலுருந்து விடுபட நிவாரணம் பெறுகிறோம் மற்றும் அது நம் ஆன்மீக தொடர்பை மேம்படுத்துகிறது

பக்தி பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் -

பக்தி என்பது புத்தியின் விஷயம் அல்ல, இதயம்; அது தெய்வீகத்திற்கான ஆன்மாவின் ஏக்கம்

Quiz

ஸ்வாஹா தேவி யார்?

ௐ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ஹரி꞉ௐ ஸம்ஹிதாபாட²꞉ த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம். உர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத். பத³பாட²꞉ த்ர்யம்ப³கமிதி த்ரி-அம்ப³கம். யஜாமஹே. ஸுக³ந்தி⁴மிதி ஸு-க....

ௐ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ஹரி꞉ௐ
ஸம்ஹிதாபாட²꞉
த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம்.
உர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத்.
பத³பாட²꞉
த்ர்யம்ப³கமிதி த்ரி-அம்ப³கம். யஜாமஹே. ஸுக³ந்தி⁴மிதி ஸு-க³ந்தி⁴ம். புஷ்டிவர்த⁴னமிதி புஷ்டி-வர்த⁴னம். உர்வாருகம். இவ. ப³ந்த⁴னாத். ம்ருத்யோ꞉. முக்ஷீய. மா. அம்ருதாத்.
க்ரமபாட²꞉
த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே. த்ர்யம்ப³கமிதி த்ரி-அம்ப³கம். யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம். ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம். ஸுக³ந்தி⁴மிதி ஸு-க³ந்தி⁴ம். புஷ்டிவர்த⁴னமிதி புஷ்டி-வர்த⁴னம். உர்வாருகமிவ. இவ ப³ந்த⁴னாத். ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோ꞉. ம்ருத்யோர்முக்ஷீய. முக்ஷீய மா. மா(அ)ம்ருதாத். அம்ருதாதி³த்யம்ருதாத்.
ஜடாபாட²꞉
த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே யஜாமஹே த்ர்யம்ப³கந்த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே. த்ர்யம்ப³கமிதி த்ரி-அம்ப³கம். யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் ஸுக³ந்தி⁴ம் யஜாமஹே யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம். ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம் புஷ்டிவர்த⁴னம் ஸுக³ந்தி⁴ம் ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம். ஸுக³ந்தி⁴மிதி ஸு-க³ந்தி⁴ம். புஷ்டிவர்த⁴னமிதி புஷ்டி-வர்த⁴னம். உர்வாருகமிவேவோர்வாருகமுர்வாருகமிவ. இவ ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴நாதி³வேவ ப³ந்த⁴னாத். ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்ம்ருத்யோர்ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோ꞉. ம்ருத்யோர்முக்ஷீய முக்ஷீய ம்ருத்யோர்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய. முக்ஷீய மா மா முக்ஷீய முக்ஷீய மா. மா(அ)ம்ருதாத³ம்ருதான்மா மா(அ)ம்ருதாத். அம்ருதாதி³த்யம்ருதாத்.
க⁴னபாட²꞉
த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே யஜாமஹே த்ர்யம்ப³கந்த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் ஸுக³ந்தி⁴ம் யஜாமஹே த்ர்யம்ப³கம் த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம். த்ர்யம்ப³கமிதி த்ரி-அம்ப³கம். யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் ஸுக³ந்தி⁴ம் யஜாமஹே யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம் புஷ்டிவர்த⁴னம் ஸுக³ந்தி⁴ம் யஜாமஹே யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம். ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம் புஷ்டிவர்த⁴னம் ஸுக³ந்தி⁴ம் ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம். ஸுக³ந்தி⁴மிதி ஸு-க³ந்தி⁴ம். புஷ்டிவர்த⁴னமிதி புஷ்டி-வர்த⁴னம். உர்வாருகமிவேவோர்வாருகமுர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴நாதி³வோர்வாருகமுர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴னாத். இவ ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴நாதி³வேவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யுர்ம்ருத்யோர்ப³ந்த⁴நாதி³வேவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோ꞉. ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்ம்ருத்யோர்ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய முக்ஷீய ம்ருத்யோர்ப³ந்த⁴நாத்³ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய. ம்ருத்யோர்முக்ஷீய முக்ஷீய ம்ருத்யோர்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா மா முக்ஷீய ம்ருத்யோர்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா. முக்ஷீய மா மா முக்ஷீய முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத³ம்ருதான்மா முக்ஷீய முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத். மா(அ)ம்ருதாத³ம்ருதான்மா மா(அ)ம்ருதாத். அம்ருதாதி³த்யம்ருதாத்.
ஹரி꞉ௐ

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |