ௐ நமோ ப⁴க³வத்யை த⁴ரண்யை த⁴ரணித⁴ரே த⁴ரே ஸ்வாஹா.....

ௐ நமோ ப⁴க³வத்யை த⁴ரண்யை த⁴ரணித⁴ரே த⁴ரே ஸ்வாஹா.

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771