த³ஶபு⁴ஜாய வித்³மஹே வல்லபே⁴ஶாய தீ⁴மஹி தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்....

த³ஶபு⁴ஜாய வித்³மஹே வல்லபே⁴ஶாய தீ⁴மஹி
தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446