நடிகர்கள் மற்றும் மாடல்களுக்கு வெற்றியைக் கொண்டுவர காமதேவ மந்திரம்

நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா....

நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |