நடிகர்கள் மற்றும் மாடல்களுக்கு வெற்றியைக் கொண்டுவர காமதேவ மந்திரம்

35.8K

Comments

3iwpd

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

ரிஷிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை என்ன?

ரிஷி என்பவர் முழு ஞானம் அடைந்தவர் ஆவார். அவரின் ஞானத்தின் வெளிப்பாடே மந்திரங்கள் ஆகும். முனிவர் என்பவர் ஞானம், புத்திக்கூர்மை மற்றும் நிலையான புத்தி உள்ளவர் ஆவார். முனிவர்களும் தாம் கூறும் கூற்றில் நிதானம் உள்ளவர்கள் ஆவார்.

Quiz

எந்த கடவுளின் பூஜையில் துளசியை உபயோகிக்க கூடாது ?

நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா....

நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |