நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா....

நம꞉ காமதே³வாய ஸர்வஜனப்ரியாய ஸர்வஜனஸம்மோஹனாய ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் மம வஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771