சரியான வழிகாட்டுதலைப் பெறுவதற்கான மந்திரம்

அக்³னே நய ஸுபதா² ராயே அஸ்மான் விஶ்வானி தே³வ வயுனானி வித்³வான். யுயோத்⁴யஸ்மஜ்ஜுஹுராணமேனோ பூ⁴யிஷ்டா²ம் தே நம உக்திம் விதே⁴ம ......

அக்³னே நய ஸுபதா² ராயே அஸ்மான் விஶ்வானி தே³வ வயுனானி வித்³வான்.
யுயோத்⁴யஸ்மஜ்ஜுஹுராணமேனோ பூ⁴யிஷ்டா²ம் தே நம உக்திம் விதே⁴ம ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |