மன அமைதிக்கான மந்திரம்

 

 

லம்போ³த³ராய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்....

லம்போ³த³ராய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி
தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |