மனைவியிடமிருந்து பாசத்திற்கான மந்திரம்

ௐ க்லீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம். ராம்ʼ ராமாய நம꞉. ஶ்ரீம்ʼ ஸீதாயை ஸ்வாஹா. ராம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீமோம்.....

ௐ க்லீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம். ராம்ʼ ராமாய நம꞉. ஶ்ரீம்ʼ ஸீதாயை ஸ்வாஹா. ராம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீமோம்.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |