கலைஞர்களுக்கான ராஜமாதங்கி மந்திரம்

ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ ஸௌ꞉ ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஶ்ரீமாதங்கே³ஶ்வரி ஸர்வஜனமனோஹரி ஸர்வமுக²ரஞ்ஜினி க்லீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஸர்வராஜவஶங்கரி ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வது³ஷ்டம்ருʼக³வஶங்கரி ஸர்வஸத்த்வவஶங்கரி ஸர்வலோகவஶங்கர....

ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ ஸௌ꞉ ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஶ்ரீமாதங்கே³ஶ்வரி ஸர்வஜனமனோஹரி ஸர்வமுக²ரஞ்ஜினி க்லீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஸர்வராஜவஶங்கரி ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வது³ஷ்டம்ருʼக³வஶங்கரி ஸர்வஸத்த்வவஶங்கரி ஸர்வலோகவஶங்கரி அமுகம்ʼ மே வஶமானய ஸ்வாஹா ஸௌ꞉ ந꞉ க்லீம்ʼ ஐம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |