பாம்புகளிடம் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

நர்மதா³யை நம꞉ ப்ராத꞉ நர்மதா³யை நமோ நிஶி. நமோ(அ)ஸ்து நர்மதே³ துப்⁴யம் த்ராஹி மாம் விஷஸர்பத꞉......

நர்மதா³யை நம꞉ ப்ராத꞉ நர்மதா³யை நமோ நிஶி.
நமோ(அ)ஸ்து நர்மதே³ துப்⁴யம் த்ராஹி மாம் விஷஸர்பத꞉..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |