பாதுகாப்பிற்காக அனுமன் மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வன் ப்ரகடபராக்ரம ஆக்ராந்ததி³ங்மண்ட³ல யஶோவிதானத⁴வலீக்ருதஜக³த்த்ரிதய வஜ்ரதே³ஹ ருத்³ராவதார லங்காபுரீத³ஹன உத³தி⁴ப³ந்த⁴ன த³ஶக்³ரீவக்ருதாந்தக ஸீதாஶ்வாஸன அஞ்ஜநாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ ராமலக்ஷ்மணானந்த³கர கபிஸைன்யப்ர....

ௐ ஹ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வன் ப்ரகடபராக்ரம ஆக்ராந்ததி³ங்மண்ட³ல யஶோவிதானத⁴வலீக்ருதஜக³த்த்ரிதய வஜ்ரதே³ஹ ருத்³ராவதார லங்காபுரீத³ஹன உத³தி⁴ப³ந்த⁴ன த³ஶக்³ரீவக்ருதாந்தக ஸீதாஶ்வாஸன அஞ்ஜநாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ ராமலக்ஷ்மணானந்த³கர கபிஸைன்யப்ராகாரக ஸுக்³ரீவதா⁴ரண பர்வதோத்பாடன பா³லப்³ரஹ்மசாரின் க³ம்பீ⁴ரஶப்³த³ ஸர்வக்³ரஹவிநாஶன ஸர்வஜ்வரோத்ஸாத³ன டா³கினீவித்⁴வம்ஸின் ௐ ஹ்ரீம் ஹா ஹா ஹா ஹம்ஸ ஹம்ஸ ஏஹி ஸர்வவிஷம் ஹர ஹர பரப³லம் க்ஷோப⁴ய க்ஷோப⁴ய மம ஸர்வகார்யாணி ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |