பாதுகாப்பிற்கான விநாயக மந்திரம்

ௐ நமோ க³ணபதே மஹாவீர த³ஶபு⁴ஜ மத³னகாலவிநாஶன ம்ருத்யும் ஹன ஹன காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர த⁴ம த⁴ம மத² மத² த்ரைலோக்யம் மோஹய மோஹய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரான் மோஹய மோஹய அசிந்த்யப³லபராக்ரம ஸர்வவ்யாதீ⁴ன் விநாஶய விநாஶய ஸர்வக்³ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய ....

ௐ நமோ க³ணபதே மஹாவீர த³ஶபு⁴ஜ மத³னகாலவிநாஶன ம்ருத்யும் ஹன ஹன காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர த⁴ம த⁴ம மத² மத² த்ரைலோக்யம் மோஹய மோஹய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரான் மோஹய மோஹய அசிந்த்யப³லபராக்ரம ஸர்வவ்யாதீ⁴ன் விநாஶய விநாஶய ஸர்வக்³ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய நாகா³ன்மோடய மோடய த்ரிபு⁴வனேஶ்வர ஸர்வதோமுக² ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |