பாதுகாப்பிற்கான பைரவ மந்திரம்

57.1K
1.2K

Comments

bjtn4
மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

வேததாராவின் தாக்கம் மாற்றம் கொண்டது. என் வாழ்க்கையில் நேர்மறைக்காக மனமார்ந்த நன்றி. 🙏🏻 -Harini

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

மிக பயனுள்ள மந்திரம் 😊 -கிருஷ்ணன்

Read more comments

பெண் ரிஷி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?

பெண் ரிஷி ரிஷிகா என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

பீஷ்மாச்சாரியார் யாருடைய அவதாரம்?

பீஷ்மர் அஷ்ட-வசுக்களில் ஒருவரின் அவதாரம்.

Quiz

விதுரரின் தாயார் யார்?

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஜயபை⁴ரவாய ப்ரலயாந்தகாய மஹாபை⁴ரவீபதயே மஹாபை⁴ரவாய ஸர்வவிக்⁴னநிவாரணாய ஶக்தித⁴ராய சக்ரபாணயே வடமூலஸந்நிஷண்ணாய அகி²லக³ணநாயகாய ஆபது³த்³தா⁴ரணாய ஆகர்ஷயாகர்ஷய ஆவேஶயாவேஶய மோஹய மோஹய ப்⁴ராமய ப்⁴ராமய பா⁴ஷய பா⁴ஷய ஶ....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஜயபை⁴ரவாய ப்ரலயாந்தகாய மஹாபை⁴ரவீபதயே மஹாபை⁴ரவாய ஸர்வவிக்⁴னநிவாரணாய ஶக்தித⁴ராய சக்ரபாணயே வடமூலஸந்நிஷண்ணாய அகி²லக³ணநாயகாய ஆபது³த்³தா⁴ரணாய ஆகர்ஷயாகர்ஷய ஆவேஶயாவேஶய மோஹய மோஹய ப்⁴ராமய ப்⁴ராமய பா⁴ஷய பா⁴ஷய ஶீக்⁴ரம் பா⁴ஷய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் த்ரிபுரதாண்ட³வாய அஷ்டபை⁴ரவாய ஸ்வாஹா .

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |