பாதுகாப்பிற்கான அகோர ருத்ர மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் ஸ்பு²ர ஸ்பு²ர ப்ரஸ்பு²ர ப்ரஸ்பு²ர கோ⁴ர கோ⁴ரதர தனுரூப சட சட ப்ரசட ப்ரசட கஹ கஹ வம வம ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய கா²த³ய கா²த³ய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .....

ௐ ஹ்ரீம் ஸ்பு²ர ஸ்பு²ர ப்ரஸ்பு²ர ப்ரஸ்பு²ர கோ⁴ர கோ⁴ரதர தனுரூப சட சட ப்ரசட ப்ரசட கஹ கஹ வம வம ப³ந்த⁴ய ப³ந்த⁴ய கா²த³ய கா²த³ய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |