படிப்பில் வெற்றி பெற கிருஷ்ண மந்திரம்

க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ண மஹாக்ருʼஷ்ண ஸர்வஜ்ஞ த்வம்ʼ ப்ரஸீத³ மே . ரமாரமண விஶ்வேஶ வித்³யாமாஶு ப்ரயச்ச² மே ......

க்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ண மஹாக்ருʼஷ்ண ஸர்வஜ்ஞ த்வம்ʼ ப்ரஸீத³ மே .
ரமாரமண விஶ்வேஶ வித்³யாமாஶு ப்ரயச்ச² மே ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |