நூறு ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ்வதற்கான மந்திரம்

பஶ்யேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..1.. ஜீவேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..2.. பு³த்⁴யேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..3.. ரோஹேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..4.. பூஷேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..5.. ப⁴வேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..6.. பூ⁴ஷேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..7.. பூ⁴யஸீ꞉ ஶரத³꞉ ஶதாத்..8......

பஶ்யேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..1..
ஜீவேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..2..
பு³த்⁴யேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..3..
ரோஹேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..4..
பூஷேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..5..
ப⁴வேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..6..
பூ⁴ஷேம ஶரத³꞉ ஶதம் ..7..
பூ⁴யஸீ꞉ ஶரத³꞉ ஶதாத்..8..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |