நீண்ட மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கைக்கு அதர்வ வேத மந்திரம்

விஶ்வே தே³வா வஸவோ ரக்ஷதேமமுதாதி³த்யா ஜாக்³ருத யூயமஸ்மின் . மேமம் ஸநாபி⁴ருத வான்யநாபி⁴ர்மேமம் ப்ராபத்பௌருஷேயோ வதோ⁴ ய꞉ ..1.. யே வோ தே³வா꞉ பிதரோ யே ச புத்ரா꞉ ஸசேதஸோ மே ஶ்ருணுதேத³முக்தம் . ஸர்வேப்⁴யோ வ꞉ பரி த³தா³ம்யேதம் ஸ்வ....

விஶ்வே தே³வா வஸவோ ரக்ஷதேமமுதாதி³த்யா ஜாக்³ருத யூயமஸ்மின் .
மேமம் ஸநாபி⁴ருத வான்யநாபி⁴ர்மேமம் ப்ராபத்பௌருஷேயோ வதோ⁴ ய꞉ ..1..
யே வோ தே³வா꞉ பிதரோ யே ச புத்ரா꞉ ஸசேதஸோ மே ஶ்ருணுதேத³முக்தம் .
ஸர்வேப்⁴யோ வ꞉ பரி த³தா³ம்யேதம் ஸ்வஸ்த்யேனம் ஜரஸே வஹாத² ..2..
யே தே³வா தி³வி ஷ்ட² யே ப்ருதி²வ்யாம் யே அந்தரிக்ஷ ஓஷதீ⁴ஷு பஶுஷ்வப்ஸ்வந்த꞉ .
தே க்ருணுத ஜரஸமாயுரஸ்மை ஶதமன்யான் பரி வ்ருணக்து ம்ருத்யூன் ..3..
யேஷாம் ப்ரயாஜா உத வானுயாஜா ஹுதபா⁴கா³ அஹுதாத³ஶ்ச தே³வா꞉ .
யேஷாம் வ꞉ பஞ்ச ப்ரதி³ஶோ விப⁴க்தாஸ்தான் வோ அஸ்மை ஸத்ரஸத³꞉ க்ருணோமி ..4..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |