நான்கு வேதங்களின் ஆரம்பம்

ௐ க³ணானாம் த்வா க³ணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீநாமுபமஶ்ரவஸ்தமம் . ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் ப்³ரஹ்மணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந꞉ ஶ்ருண்வன்னூதிபி⁴꞉ ஸீத³ ஸாத³னம் .. ௐ அக்³னிமீளே புரோஹிதம் யஜ்ஞஸ்ய தே³வம்ருத்விஜம் . ஹோதாரம் ரத்னதா⁴தமம் .. இஷே த....

ௐ க³ணானாம் த்வா க³ணபதிம் ஹவாமஹே கவிம் கவீநாமுபமஶ்ரவஸ்தமம் .
ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் ப்³ரஹ்மணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந꞉ ஶ்ருண்வன்னூதிபி⁴꞉ ஸீத³ ஸாத³னம் ..
ௐ அக்³னிமீளே புரோஹிதம் யஜ்ஞஸ்ய தே³வம்ருத்விஜம் .
ஹோதாரம் ரத்னதா⁴தமம் ..
இஷே த்வோர்ஜே த்வா வாயவஸ்தோ²பாயவஸ்த² தே³வோ வ꞉ ஸவிதா ப்ரார்பயது ஶ்ரேஷ்ட²தமாய கர்மணே ..
அக்³ன ஆயாஹி வீதயே க்³ருணானோ ஹவ்யதா³தயே .
நி ஹோதா ஸத்ஸி ப³ர்ஹிஷி ..
ஶன்னோ தே³வீரபி⁴ஷ்டய ஆபோ ப⁴வந்து பீதயே .
ஶம் யோரபி⁴ஸ்ரவந்து ந꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |