நல்ல தலைவனாக மாற விநாயக மந்திரம்

ௐ நமஸ்தே ப்³ரஹ்மரூபாய க³ணேஶ கருணாநிதே⁴ . பே⁴தா³(அ)பே⁴தா³தி³ஹீனாய க³ணானாம்ʼ பதயே நம꞉ ......

ௐ நமஸ்தே ப்³ரஹ்மரூபாய க³ணேஶ கருணாநிதே⁴ .
பே⁴தா³(அ)பே⁴தா³தி³ஹீனாய க³ணானாம்ʼ பதயே நம꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |