நரசிம்ம பகவான் மந்திரம்: ஆசீர்வாதம் மற்றும் பாதுகாப்பு

86.7K

Comments

p2ec7

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

Quiz

லட்சுமணன் மூர்ச்சை அடைந்தபோது, ஹனுமான் உதவி கேட்ட இலங்கையின் அரச வைத்தியர் யார்?

ௐ க்ஷ்ரௌம்ʼ ப்ரௌம்ʼ ஹ்ரௌம்ʼ ரௌம்ʼ ப்³ரௌம்ʼ ஜ்ரௌம்ʼ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய....

ௐ க்ஷ்ரௌம்ʼ ப்ரௌம்ʼ ஹ்ரௌம்ʼ ரௌம்ʼ ப்³ரௌம்ʼ ஜ்ரௌம்ʼ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |