ௐ ஈம் க்லீம் நமோ ப⁴க³வதி ரதிவித்³யே மஹாமோஹினி காமேஶி ஸர்வலோகவஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா.....

ௐ ஈம் க்லீம் நமோ ப⁴க³வதி ரதிவித்³யே மஹாமோஹினி காமேஶி ஸர்வலோகவஶம் குரு குரு ஸ்வாஹா.

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2438714