தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் சிவ மந்திரம்

74.4K

Comments

wu7um

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

Quiz

கீழ்க்கண்டவற்றில் ஸ்ரீலங்காவில் இல்லாத முருகன் கோயில் எது?

ௐ நம꞉ பஶுபதயே ௐ நமோ பூ⁴தாதி⁴பதயே ௐ நமோ ருத்³ராய லலக²ட்³க³ராவண விஹர விஹர ஸர ஸர ந்ருத்ய ந்ருத்ய ஸ்மஶானப⁴ஸ்மாஞ்சிதஶரீராய க⁴ண்டாகபாலமாலாத⁴ராய வ்யாக்⁴ரசர்மபரிதா⁴னாய ஶஶாங்கக்ருதஶேக²ராய க்ருஷ்ணஸர்பயஜ்ஞோபவீதினே சல சல வல்க³ வல்....

ௐ நம꞉ பஶுபதயே ௐ நமோ பூ⁴தாதி⁴பதயே ௐ நமோ ருத்³ராய லலக²ட்³க³ராவண விஹர விஹர ஸர ஸர ந்ருத்ய ந்ருத்ய ஸ்மஶானப⁴ஸ்மாஞ்சிதஶரீராய க⁴ண்டாகபாலமாலாத⁴ராய வ்யாக்⁴ரசர்மபரிதா⁴னாய ஶஶாங்கக்ருதஶேக²ராய க்ருஷ்ணஸர்பயஜ்ஞோபவீதினே சல சல வல்க³ வல்க³ அநிவர்திகபாலினே ஹன ஹன பூ⁴தான் த்ராஸய த்ராஸய மண்ட³லமத்⁴யே க⁴ட்ட க⁴ட்ட ருத்³ராங்குஶேன ஸமயம் ப்ரவேஶய ப்ரவேஶய ஆவேஶய ஆவேஶய சண்டா³(அ)ஸிதா⁴ராதி⁴பதி꞉ ருத்³ர ஆஜ்ஞாபயதி ஸ்வாஹா.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |