சூனியத்திலிருந்து காக்கும் அதர்வ வேத மந்திரம்

ஸமம் ஜ்யோதி꞉ ஸூர்யேணாஹ்னா ராத்ரீ ஸமாவதீ . க்ருணோமி ஸத்யமூதயே(அ)ரஸா꞉ ஸந்து க்ருத்வரீ꞉ ..1.. யோ தேவா꞉ க்ருத்யாம் க்ருத்வா ஹராதவிதுஷோ க்ருஹம் . வத்ஸோ தாருரிவ மாதரம் தம் ப்ரத்யகுப பத்யதாம் ..2.. அமா க்ருத்வா பாப்மானம் யஸ்த....

ஸமம் ஜ்யோதி꞉ ஸூர்யேணாஹ்னா ராத்ரீ ஸமாவதீ .
க்ருணோமி ஸத்யமூதயே(அ)ரஸா꞉ ஸந்து க்ருத்வரீ꞉ ..1..
யோ தேவா꞉ க்ருத்யாம் க்ருத்வா ஹராதவிதுஷோ க்ருஹம் .
வத்ஸோ தாருரிவ மாதரம் தம் ப்ரத்யகுப பத்யதாம் ..2..
அமா க்ருத்வா பாப்மானம் யஸ்தேனான்யம் ஜிகாம்ஸதி .
அஶ்மானஸ்தஸ்யாம் தக்தாயாம் பஹுலா꞉ பட்கரிக்ரதி ..3..
ஸஹஸ்ரதாமன் விஶிகான் விக்ரீவாம் சாயயா த்வம் .
ப்ரதி ஸ்ம சக்ருஷே க்ருத்யாம் ப்ரியாம் ப்ரியாவதே ஹர ..4..
அனயாஹமோஷத்யா ஸர்வா꞉ க்ருத்யா அதூதுஷம் .
யாம் க்ஷேத்ரே சக்ருர்யாம் கோஷு யாம் வா தே புருஷேஷு ..5..
யஶ்சகார ந ஶஶாக கர்தும் ஶஶ்ரே பாதமங்குரிம் .
சகார பத்ரமஸ்மப்யமாத்மனே தபனம் து ஸ꞉ ..6..
அபாமார்கோ(அ)ப மார்ஷ்டு க்ஷேத்ரியம் ஶபதஶ்ச ய꞉ .
அபாஹ யாதுதாநீரப ஸர்வா அராய்ய꞉ ..7..
அபம்ருஜ்ய யாதுதானான் அப ஸர்வா அராய்ய꞉ .
அபாமார்க த்வயா வயம் ஸர்வம் ததப ம்ருஜ்மஹே ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |