தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

ஈஶானாம் த்வா பேஷஜாநாமுஜ்ஜேஷ ஆ ரபாமஹே . சக்ரே ஸஹஸ்ரவீர்யம் ஸர்வஸ்மா ஓஷதே த்வா ..1.. ஸத்யஜிதம் ஶபதயாவனீம் ஸஹமானாம் புன꞉ஸராம் . ஸர்வா꞉ ஸமஹ்வ்யோஷதீரிதோ ந꞉ பாரயாதிதி ..2.. யா ஶஶாப ஶபனேன யாகம் மூரமாததே . யா ரஸஸ்ய ஹரணாய ஜாதம....

ஈஶானாம் த்வா பேஷஜாநாமுஜ்ஜேஷ ஆ ரபாமஹே .
சக்ரே ஸஹஸ்ரவீர்யம் ஸர்வஸ்மா ஓஷதே த்வா ..1..
ஸத்யஜிதம் ஶபதயாவனீம் ஸஹமானாம் புன꞉ஸராம் .
ஸர்வா꞉ ஸமஹ்வ்யோஷதீரிதோ ந꞉ பாரயாதிதி ..2..
யா ஶஶாப ஶபனேன யாகம் மூரமாததே .
யா ரஸஸ்ய ஹரணாய ஜாதமாரேபே தோகமத்து ஸா ..3..
யாம் தே சக்ருராமே பாத்ரே யாம் சக்ருர்நீலலோஹிதே .
ஆமே மாம்ஸே க்ருத்யாம் யாம் சக்ருஸ்தயா க்ருத்யாக்ருதோ ஜஹி ..4..
தௌஷ்வப்ன்யம் தௌர்ஜீவித்யம் ரக்ஷோ அப்வமராய்ய꞉ .
துர்ணாம்னீ꞉ ஸர்வா துர்வாசஸ்தா அஸ்மன் நாஶயாமஸி ..5..
க்ஷுதாமாரம் த்ருஷ்ணாமாரமகோதாமனபத்யதாம் .
அபாமார்க த்வயா வயம் ஸர்வம் ததப ம்ருஜ்மஹே ..6..
த்ருஷ்ணாமாரம் க்ஷுதாமாரமதோ அக்ஷபராஜயம் .
அபாமார்க த்வயா வயம் ஸர்வம் ததப ம்ருஜ்மஹே ..7..
அபாமார்க ஓஷதீனாம் ஸர்வாஸாமேக இத்வஶீ .
தேன தே ம்ருஜ்ம ஆஸ்திதமத த்வமகதஶ்சர ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |