தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

ஸ்துவானமக்³ன ஆ வஹ யாதுதா⁴னம் கிமீதி³னம் . த்வம் ஹி தே³வ வந்தி³தோ ஹந்தா த³ஸ்யோர்ப³பூ⁴வித² ..1.. ஆஜ்யஸ்ய பரமேஷ்டி²ன் ஜாதவேத³ஸ்தனூவஶின் . அக்³னே தௌலஸ்ய ப்ராஶான யாதுதா⁴னான் வி லாபய ..2.. வி லபந்து யாதுதா⁴னா அத்த்ரிணோ யே கிமீத....

ஸ்துவானமக்³ன ஆ வஹ யாதுதா⁴னம் கிமீதி³னம் .
த்வம் ஹி தே³வ வந்தி³தோ ஹந்தா த³ஸ்யோர்ப³பூ⁴வித² ..1..
ஆஜ்யஸ்ய பரமேஷ்டி²ன் ஜாதவேத³ஸ்தனூவஶின் .
அக்³னே தௌலஸ்ய ப்ராஶான யாதுதா⁴னான் வி லாபய ..2..
வி லபந்து யாதுதா⁴னா அத்த்ரிணோ யே கிமீதி³ன꞉ .
அதே²த³மக்³னே நோ ஹவிரிந்த்³ரஶ்ச ப்ரதி ஹர்யதம் ..3..
அக்³னி꞉ பூர்வ ஆ ரப⁴தாம் ப்ரேந்த்³ரோ நுத³து பா³ஹுமான் .
ப்³ரவீது ஸர்வோ யாதுமான் அயமஸ்மீத்யேத்ய ..4..
பஶ்யாம தே வீர்யம் ஜாதவேத³꞉ ப்ர ணோ ப்³ரூஹி யாதுதா⁴னான் ந்ருசக்ஷ꞉ .
த்வயா ஸர்வே பரிதப்தா꞉ புரஸ்தாத்த ஆ யந்து ப்ரப்³ருவாணா உபேத³ம் ..5..
ஆ ரப⁴ஸ்வ ஜாதவேதோ³(அ)ஸ்மாகார்தா²ய ஜஜ்ஞிஷே .
தூ³தோ நோ அக்³னே பூ⁴த்வா யாதுதா⁴னான் வி லாபய ..6..
த்வமக்³னே யாதுதா⁴னான் உபப³த்³தா⁴மிஹா வஹ .
அதை²ஷாமிந்த்³ரோ வஜ்ரேணாபி ஶீர்ஷாணி வ்ருஶ்சது ..7..
இத³ம் ஹவிர்யாதுதா⁴னான் நதீ³ பே²னமிவா வஹத்.
ய இத³ம் ஸ்த்ரீ புமான் அகரிஹ ஸ ஸ்துவதாம் ஜன꞉ ..1..
அயம் ஸ்துவான ஆக³மதி³மம் ஸ்ம ப்ரதி ஹர்யத .
ப்³ருஹஸ்பதே வஶே லப்³த்⁴வாக்³னீஷோமா வி வித்⁴யதம் ..2..
யாதுதா⁴னஸ்ய ஸோமப ஜஹி ப்ரஜாம் நயஸ்வ ச .
நி ஸ்துவானஸ்ய பாதய பரமக்ஷ்யுதாவரம் ..3..
யத்ரைஷாமக்³னே ஜனிமானி வேத்த² கு³ஹா ஸதாமத்த்ரிணாம் ஜாதவேத³꞉ .
தாம்ஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மணா வாவ்ருதா⁴னோ ஜஹ்யேஷாம் ஶததர்ஹமக்³னே ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |