உங்கள் நிலத்தையும் வீட்டையும் பாதுகாக்கும் மந்திரம்

ஶ்வானத்⁴வஜாய வித்³மஹே ஶூலஹஸ்தாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ க்ஷேத்ரபால꞉ ப்ரசோத³யாத்....

ஶ்வானத்⁴வஜாய வித்³மஹே ஶூலஹஸ்தாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ க்ஷேத்ரபால꞉ ப்ரசோத³யாத்

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |