உங்கள் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்கான மந்திரம்

லம்போ³த³ர மஹாபா⁴க³, ஸர்வோப்ரத³வநாஶன . த்வத்ப்ரஸாதா³த³விக்⁴னேஶ, சிரம் ஜீவது பா³லக꞉ .. ஜனனீ ஸர்வபூ⁴தானாம், பா³லானாம் ச விஶேஷத꞉ . நாராயணீஸ்வருபேண, பா³லம் மே ரக்ஷ ஸர்வதா³ .. பூ⁴தப்ரேதபிஶாசேப்⁴யோ, டா³கினீ யோகி³னீஷு ச . மாத....

லம்போ³த³ர மஹாபா⁴க³, ஸர்வோப்ரத³வநாஶன .
த்வத்ப்ரஸாதா³த³விக்⁴னேஶ, சிரம் ஜீவது பா³லக꞉ ..
ஜனனீ ஸர்வபூ⁴தானாம், பா³லானாம் ச விஶேஷத꞉ .
நாராயணீஸ்வருபேண, பா³லம் மே ரக்ஷ ஸர்வதா³ ..
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசேப்⁴யோ, டா³கினீ யோகி³னீஷு ச .
மாதேவ ரக்ஷ பா³லம் மே, ஶ்வாபதே³ பன்னகே³ஷு ச ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |