தடை நீக்க துர்கா மந்திரம்

96.2K

Comments

w62ta

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

பெண் ரிஷி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?

பெண் ரிஷி ரிஷிகா என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

Quiz

அஷ்டாத்யயி எந்த விஷயத்துடன் தொடர்புள்ளது?

ௐ க்லீம்ʼ ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி . ஏவமேவ த்வயா கார்யம் அஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ ......

ௐ க்லீம்ʼ ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி .
ஏவமேவ த்வயா கார்யம் அஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |