செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கான வாஸ்து தேவதை மந்திரம்

கே³ஹாதி³ஶோப⁴னகரம்ʼ ஸ்த²லதே³வதாக்²யம்ʼ ஸஞ்ஜாதமீஶ்வரதனுரஸாம்ருʼததே³ஹரூபம் . ஸம்பத்திஸௌக்²யத⁴னதா⁴ன்யகரம்ʼ நிதா⁴னம்ʼ தம்ʼ தி³வ்யவாஸ்துபுருஷம்ʼ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ......

கே³ஹாதி³ஶோப⁴னகரம்ʼ ஸ்த²லதே³வதாக்²யம்ʼ
ஸஞ்ஜாதமீஶ்வரதனுரஸாம்ருʼததே³ஹரூபம் .
ஸம்பத்திஸௌக்²யத⁴னதா⁴ன்யகரம்ʼ நிதா⁴னம்ʼ
தம்ʼ தி³வ்யவாஸ்துபுருஷம்ʼ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |