செல்வத்தை ஈர்ப்பதற்கான மந்திரம்

37.2K

Comments

v74sf

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

Quiz

சந்திர பகவானின் கோவில் எங்கே இருக்கிறது?

ஶ்ரீ-ஸுவர்ணவ்ருʼஷ்டிம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ-குபே³ரமஹாலக்ஷ்மீ ஹரிப்ரியா பத்³மாயை நம꞉ .....

ஶ்ரீ-ஸுவர்ணவ்ருʼஷ்டிம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ-குபே³ரமஹாலக்ஷ்மீ ஹரிப்ரியா பத்³மாயை நம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |