செல்வம் பெருக மந்திரம்

தா⁴தா ராதிஸ்ஸவிதேத³ம் ஜுஷந்தாம் ப்ரஜாபதிர்நிதி⁴பதிர்னோ அக்³னி꞉ . த்வஷ்டா விஷ்ணு꞉ ப்ரஜயா ஸம்ˮரராணோ யஜமானாய த்³ரவிணம் த³தா⁴து ......

தா⁴தா ராதிஸ்ஸவிதேத³ம் ஜுஷந்தாம் ப்ரஜாபதிர்நிதி⁴பதிர்னோ அக்³னி꞉ .
த்வஷ்டா விஷ்ணு꞉ ப்ரஜயா ஸம்ˮரராணோ யஜமானாய த்³ரவிணம் த³தா⁴து ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |