மகிழ்ச்சி மற்றும் இன்பத்திற்கான அதர்வ வேத மந்திரம்

யானி நக்ஷத்ராணி தி³வ்யந்தரிக்ஷே அப்ஸு பூ⁴மௌ யானி நகே³ஷு தி³க்ஷு . ப்ரகல்பயம்ஶ்சந்த்³ரமா யான்யேதி ஸர்வாணி மமைதானி ஶிவானி ஸந்து ..1.. அஷ்டாவிம்ஶானி ஶிவானி ஶக்³மானி ஸஹ யோக³ம் ப⁴ஜந்து மே . யோக³ம் ப்ர பத்³யே க்ஷேமம் ச க்ஷேமம....

யானி நக்ஷத்ராணி தி³வ்யந்தரிக்ஷே அப்ஸு பூ⁴மௌ யானி நகே³ஷு தி³க்ஷு .
ப்ரகல்பயம்ஶ்சந்த்³ரமா யான்யேதி ஸர்வாணி மமைதானி ஶிவானி ஸந்து ..1..
அஷ்டாவிம்ஶானி ஶிவானி ஶக்³மானி ஸஹ யோக³ம் ப⁴ஜந்து மே .
யோக³ம் ப்ர பத்³யே க்ஷேமம் ச க்ஷேமம் ப்ர பத்³யே யோக³ம் ச நமோ(அ)ஹோராத்ராப்⁴யாமஸ்து ..2..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |