எதிரிகளை வெல்லும் மந்திரம்

மா நோ வித³ன் விவ்யாதி⁴னோ மோ அபி⁴வ்யாதி⁴னோ வித³ன் . ஆராச்ச²ரவ்யா அஸ்மத்³விஷூசீரிந்த்³ர பாதய .. விஷ்வஞ்சோ அஸ்மச்ச²ரவ꞉ பதந்து யே அஸ்தா யே சாஸ்யா꞉ . தை³வீர்மனுஷ்யேஷவோ மமாமித்ரான் வி வித்⁴யத .. யோ ந꞉ ஸ்வோ யோ அரண꞉ ஸஜாத உத நி....

மா நோ வித³ன் விவ்யாதி⁴னோ மோ அபி⁴வ்யாதி⁴னோ வித³ன் .
ஆராச்ச²ரவ்யா அஸ்மத்³விஷூசீரிந்த்³ர பாதய ..
விஷ்வஞ்சோ அஸ்மச்ச²ரவ꞉ பதந்து யே அஸ்தா யே சாஸ்யா꞉ .
தை³வீர்மனுஷ்யேஷவோ மமாமித்ரான் வி வித்⁴யத ..
யோ ந꞉ ஸ்வோ யோ அரண꞉ ஸஜாத உத நிஷ்ட்யோ யோ அஸ்மாமபி⁴தா³ஸதி .
ருத்³ர꞉ ஶரவ்யயைதான் மமாமித்ரான் வி வித்⁴யது ..
ய꞉ ஸபத்னோ யோ(அ)ஸபத்னோ யஶ்ச த்³விஷன் ச²பாதி ந꞉ .
தே³வாஸ்தம் ஸர்வே தூ⁴ர்வந்து ப்³ரஹ்ம வர்ம மமாந்தரம் ..
அதா³ரஸ்ருத்³ப⁴வது தே³வ ஸோமாஸ்மின் யஜ்ஞே மருதோ ம்ருட³தா ந꞉ .
மா நோ வித³த³பி⁴பா⁴ மோ அஶஸ்திர்மா நோ வித³த்³வ்ருஜினா த்³வேஷ்யா யா ..
யோ அத்³ய ஸேன்யோ வதோ⁴(அ)கா⁴யூநாமுதீ³ரதே .
யுவம் தம் மித்ராவருணாவஸ்மத்³யாவயதம் பரி ..
இதஶ்ச யத³முதஶ்ச யத்³வத⁴ம் வருண யாவய .
வி மஹச்ச²ர்ம யச்ச² வரீயோ யாவயா வத⁴ம் ..
ஶாஸ இத்தா² மஹாமஸ்யமித்ரஸாஹோ அஸ்த்ருத꞉ .
ந யஸ்ய ஹன்யதே ஸகா² ந ஜீயதே கதா³ சன ..
ஸ்வஸ்திதா³ விஶாம் பதிர்வ்ருத்ரஹா விம்ருதோ⁴ வஶீ .
வ்ருஷேந்த்³ர꞉ புர ஏது ந꞉ ஸோமபா அப⁴யங்கர꞉ ..
வி ந இந்த்³ர ம்ருதோ⁴ ஜஹி நீசா யச்ச² ப்ருதன்யத꞉ .
அத⁴மம் க³மயா தமோ யோ அஸ்மாம்ˮ அபி⁴தா³ஸதி ..
வி ரக்ஷோ வி ம்ருதோ⁴ ஜஹி வி வ்ருத்ரஸ்ய ஹனூ ருஜ .
வி மன்யுமிந்த்³ர வ்ருத்ரஹன்ன் அமித்ரஸ்யாபி⁴தா³ஸத꞉ ..
அபேந்த்³ர த்³விஷதோ மனோ(அ)ப ஜிஜ்யாஸதோ வத⁴ம் .
வி மஹச்ச²ர்ம யச்ச² வரீயோ யாவயா வத⁴ம் ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |