எதிரிகளை வெல்லும் மந்திரம்

79.1K

Comments

6j357

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் எது?

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் - நமசிவாய. இது பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் எனப்படும். இந்த மந்திரம் ஓம் உடன் ஓம் நமசிவாய என்ற வடிவத்திலும் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

Quiz

விஷ்ணுவின் எந்த அவதாரம், தூமாவதியுடன் தொடர்புள்ளது?

மா நோ வித³ன் விவ்யாதி⁴னோ மோ அபி⁴வ்யாதி⁴னோ வித³ன் . ஆராச்ச²ரவ்யா அஸ்மத்³விஷூசீரிந்த்³ர பாதய .. விஷ்வஞ்சோ அஸ்மச்ச²ரவ꞉ பதந்து யே அஸ்தா யே சாஸ்யா꞉ . தை³வீர்மனுஷ்யேஷவோ மமாமித்ரான் வி வித்⁴யத .. யோ ந꞉ ஸ்வோ யோ அரண꞉ ஸஜாத உத நி....

மா நோ வித³ன் விவ்யாதி⁴னோ மோ அபி⁴வ்யாதி⁴னோ வித³ன் .
ஆராச்ச²ரவ்யா அஸ்மத்³விஷூசீரிந்த்³ர பாதய ..
விஷ்வஞ்சோ அஸ்மச்ச²ரவ꞉ பதந்து யே அஸ்தா யே சாஸ்யா꞉ .
தை³வீர்மனுஷ்யேஷவோ மமாமித்ரான் வி வித்⁴யத ..
யோ ந꞉ ஸ்வோ யோ அரண꞉ ஸஜாத உத நிஷ்ட்யோ யோ அஸ்மாமபி⁴தா³ஸதி .
ருத்³ர꞉ ஶரவ்யயைதான் மமாமித்ரான் வி வித்⁴யது ..
ய꞉ ஸபத்னோ யோ(அ)ஸபத்னோ யஶ்ச த்³விஷன் ச²பாதி ந꞉ .
தே³வாஸ்தம் ஸர்வே தூ⁴ர்வந்து ப்³ரஹ்ம வர்ம மமாந்தரம் ..
அதா³ரஸ்ருத்³ப⁴வது தே³வ ஸோமாஸ்மின் யஜ்ஞே மருதோ ம்ருட³தா ந꞉ .
மா நோ வித³த³பி⁴பா⁴ மோ அஶஸ்திர்மா நோ வித³த்³வ்ருஜினா த்³வேஷ்யா யா ..
யோ அத்³ய ஸேன்யோ வதோ⁴(அ)கா⁴யூநாமுதீ³ரதே .
யுவம் தம் மித்ராவருணாவஸ்மத்³யாவயதம் பரி ..
இதஶ்ச யத³முதஶ்ச யத்³வத⁴ம் வருண யாவய .
வி மஹச்ச²ர்ம யச்ச² வரீயோ யாவயா வத⁴ம் ..
ஶாஸ இத்தா² மஹாமஸ்யமித்ரஸாஹோ அஸ்த்ருத꞉ .
ந யஸ்ய ஹன்யதே ஸகா² ந ஜீயதே கதா³ சன ..
ஸ்வஸ்திதா³ விஶாம் பதிர்வ்ருத்ரஹா விம்ருதோ⁴ வஶீ .
வ்ருஷேந்த்³ர꞉ புர ஏது ந꞉ ஸோமபா அப⁴யங்கர꞉ ..
வி ந இந்த்³ர ம்ருதோ⁴ ஜஹி நீசா யச்ச² ப்ருதன்யத꞉ .
அத⁴மம் க³மயா தமோ யோ அஸ்மாம்ˮ அபி⁴தா³ஸதி ..
வி ரக்ஷோ வி ம்ருதோ⁴ ஜஹி வி வ்ருத்ரஸ்ய ஹனூ ருஜ .
வி மன்யுமிந்த்³ர வ்ருத்ரஹன்ன் அமித்ரஸ்யாபி⁴தா³ஸத꞉ ..
அபேந்த்³ர த்³விஷதோ மனோ(அ)ப ஜிஜ்யாஸதோ வத⁴ம் .
வி மஹச்ச²ர்ம யச்ச² வரீயோ யாவயா வத⁴ம் ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |