கர்ப்ப ரக்ஷா கவசம்

ப⁴க³வன் தே³வ தே³வேஶ க்ருʼபயா த்வம்ʼ ஜக³த்ப்ரபோ⁴ . வம்ʼஶாக்²யம்ʼ கவசம்ʼ ப்³ரூஹி மஹ்யம்ʼ ஶிஷ்யாய தே(அ)னக⁴ . யஸ்ய ப்ரபா⁴வாத்³தே³வேஶ வம்ʼஶவ்ருʼத்³தி⁴ர்ஹிஜாயதே .. 1.. .. ஸூர்ய உவாச .. ஶ்ருʼணு புத்ர ப்ரவக்ஷ்யாமி வம்ʼஶாக்²யம்....

ப⁴க³வன் தே³வ தே³வேஶ க்ருʼபயா த்வம்ʼ ஜக³த்ப்ரபோ⁴ .
வம்ʼஶாக்²யம்ʼ கவசம்ʼ ப்³ரூஹி மஹ்யம்ʼ ஶிஷ்யாய தே(அ)னக⁴ .
யஸ்ய ப்ரபா⁴வாத்³தே³வேஶ வம்ʼஶவ்ருʼத்³தி⁴ர்ஹிஜாயதே .. 1..

.. ஸூர்ய உவாச ..

ஶ்ருʼணு புத்ர ப்ரவக்ஷ்யாமி வம்ʼஶாக்²யம்ʼ கவசம்ʼ ஶுப⁴ம் .
ஸந்தானவ்ருʼத்³தி⁴꞉ பட²நாத்³க³ர்ப⁴ரக்ஷா ஸதா³ ந்ருʼணாம் .. 2..

வந்த்⁴யா(அ)பி லப⁴தே புத்ரம்ʼ காகவந்த்⁴யா ஸுதைர்யுதா .
ம்ருʼதவத்ஸா ஸுபுத்ரா ஸ்யாத்ஸ்ரவத்³க³ர்பா⁴ ஸ்தி²ரப்ரஜா .. 3..

அபுஷ்பா புஷ்பிணீ யஸ்ய தா⁴ரணாச்ச ஸுக²ப்ரஸூ꞉ .
கன்யா ப்ரஜா புத்ரிணீ ஸ்யாதே³தத் ஸ்தோத்ரப்ரபா⁴வத꞉ .. 4..

பூ⁴தப்ரேதாதி³ஜா பா³தா⁴ யா பா³தா⁴ குலதோ³ஷஜா .
க்³ரஹபா³தா⁴ தே³வபா³தா⁴ பா³தா⁴ ஶத்ருக்ருʼதா ச யா .. 5..

ப⁴ஸ்மீ ப⁴வந்தி ஸர்வாஸ்தா꞉ கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வத꞉ .
ஸர்வே ரோகா³ வினஶ்யந்தி ஸர்வே பா³லக்³ரஹாஶ்ச யே .. 6..

புர்வே ரக்ஷது வாராஹீ சாக்³னேய்யாம்ʼ சாம்பி³கா ஸ்வயம் .
த³க்ஷிணே சண்டி³கா ரக்ஷேநைர்ருʼதே ஶவவாஹினீ .. 1..

வாராஹீ பஶ்சிமே ரக்ஷேத்³வாயவ்யாம் ச மஹேஶ்வரீ .
உத்தரே வைஷ்ணவீ ரக்ஷேத் ஈஶானே ஸிம்ʼஹவாஹினீ .. 2..

ஊர்த்⁴வே து ஶாரதா³ ரக்ஷேத³தோ⁴ ரக்ஷது பார்வதீ .
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிரோ ரக்ஷேன்முக²ம்ʼ ரக்ஷது பை⁴ரவீ .. 3..

கண்ட²ம்ʼ ரக்ஷது சாமுண்டா³ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ரக்ஷதாத் ஶிவா .
ஈஶானீ ச பு⁴ஜௌ ரக்ஷேத் குக்ஷிம்ʼ நாபி⁴ம்ʼ ச காலிகா .. 4 ..

அபர்ணா ஹ்யுத³ரம்ʼ ரக்ஷேத்கடிம்ʼ வஸ்திம்ʼ ஶிவப்ரியா .
ஊரூ ரக்ஷது கௌமாரீ ஜயா ஜானுத்³வயம்ʼ ததா² .. 5..

கு³ல்பௌ² பாதௌ³ ஸதா³ ரக்ஷேத்³ப்³ரஹ்மாணீ பரமேஶ்வரீ .
ஸர்வாங்கா³னி ஸதா³ ரக்ஷேத்³து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶனீ .. 6..

நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை து³ர்கா³யை ஸததம்ʼ நம꞉ .
புத்ரஸௌக்²யம்ʼ தே³ஹி தே³ஹி க³ர்ப⁴ரக்ஷாம்ʼ குருஷ்வ மே .. 7..

ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஐம்ʼ ஐம்ʼ ஐம்ʼ மஹாகாலீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வதீரூபாயை நவகோடிமூர்த்யை து³ர்கா³யை நம꞉ .. 8..

ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ து³ர்கே³ து³ர்கா³ர்திநாஶினீ ஸந்தானஸௌக்²யம்ʼ தே³ஹி தே³ஹி வந்த்⁴யத்வம்ʼ ம்ருʼதவத்ஸத்வம்ʼ ச ஹர ஹர க³ர்ப⁴ரக்ஷாம்ʼ குரு குரு ஸகலாம்ʼ பா³தா⁴ம்ʼ குலஜாம்ʼ பா³ஹ்யஜாம்ʼ க்ருʼதாமக்ருʼதாம்ʼ ச நாஶய நாஶய ஸர்வகா³த்ராணி ரக்ஷ ரக்ஷ க³ர்ப⁴ம்ʼ போஷய போஷய ஸர்வோபத்³ரவம்ʼ ஶோஷய ஶோஷய ஸ்வாஹா .. 9..

அனேன கவசேனாங்க³ம்ʼ ஸப்தவாராபி⁴மந்த்ரிதம் .
ருʼதுஸ்னாதா ஜலம்ʼ பீத்வா ப⁴வேத் க³ர்ப⁴வதீ த்⁴ருவம் .. 1..

க³ர்ப⁴பாதப⁴யே பீத்வா த்³ருʼட⁴க³ர்பா⁴ ப்ரஜாயதே .
அனேன கவசேநாத² மார்ஜிதாயா நிஶாக³மே .. 2..

ஸர்வபா³தா⁴விநிர்முக்தா க³ர்பி⁴ணீ ஸ்யான்ன ஸம்ʼஶய꞉ .
அனேன கவசேனேஹ க்³ரதி²தம்ʼ ரக்ததோ³ரகம் .. 3..

கடிதே³ஶே தா⁴ரயந்தீ ஸுபுத்ரஸுக²பா⁴கி³னீ .
அஸூதபுத்ரமிந்த்³ராணீ ஜயந்தம்ʼ யத்ப்ரபா⁴வத꞉ .. 4..

கு³ரூபதி³ஷ்டம்ʼ வம்ʼஶாக்²யம்ʼ ததி³த³ம்ʼ கவசம்ʼ ஸகே² .
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ சேத³ம்ʼ ந ப்ரகாஶ்யம்ʼ ஹி ஸர்வத꞉ .

தா⁴ரணாத் பட²நாத்³யஸ்ய வம்ʼஶச்சே²தோ³ ந ஜாயதே .. 5 ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |