கணவன் மனைவி இருவருக்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கான மந்திரம்

ருத்⁴யாஸ்ம ஹவ்யைர்னமஸோபஸத்³ய. மித்ரம் தே³வம் மித்ரதே⁴யம் நோ அஸ்து. அனூராதா⁴ன் ஹவிஷா வர்த⁴யந்த:. ஶதம் ஜீவேம ஶரத³ஸ்ஸவீரா:......

ருத்⁴யாஸ்ம ஹவ்யைர்னமஸோபஸத்³ய. மித்ரம் தே³வம் மித்ரதே⁴யம் நோ அஸ்து. அனூராதா⁴ன் ஹவிஷா வர்த⁴யந்த:. ஶதம் ஜீவேம ஶரத³ஸ்ஸவீரா:..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |