கடனில் இருந்து விடுபட ருணஹர்த்ரு கணபதி மந்திரம்

15.5K

Comments

8zG78
Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Read more comments

முனிவர் வியாஸர் ஏன் வேதவியாஸர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்?

ஏனென்றால் அவர் வேதத்தின் முழு தொகுப்பினை நான்காக முறையே ரிக் வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம் மற்றும் அதர்வ வேதம் என்று நான்கு பாகமாகப் பிரித்தார்.

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

Quiz

நர்மதா நதியின் மற்றொரு பெயர் என்ன?

ௐ ருʼணஹர்த்ரே நம꞉ ௐ ருʼணமோசனாய நம꞉ ௐ ருʼணப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉ ௐ ருʼணதா³வானலாய நம꞉ ௐ ருʼணவிதா³ரணாய நம꞉ ௐ ருʼணாந்தகாய நம꞉ ௐ ருʼணபே⁴த³னாய நம꞉ ௐ ருʼணபாஶவிமோசனாய நம꞉ ௐ ருʼணதா³ரித்³ர்யநாஶகாய நம꞉ ௐ ருʼணஸம்ʼஹாரகாய நம꞉....

ௐ ருʼணஹர்த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணமோசனாய நம꞉
ௐ ருʼணப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
ௐ ருʼணதா³வானலாய நம꞉
ௐ ருʼணவிதா³ரணாய நம꞉
ௐ ருʼணாந்தகாய நம꞉
ௐ ருʼணபே⁴த³னாய நம꞉
ௐ ருʼணபாஶவிமோசனாய நம꞉
ௐ ருʼணதா³ரித்³ர்யநாஶகாய நம꞉
ௐ ருʼணஸம்ʼஹாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணமுக்திதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணவிமர்த³னாய நம꞉
ௐ ருʼணஶோகஹாரிணே நம꞉
ௐ ருʼணச்யுதிகராய நம꞉
ௐ ருʼணத்ரயவிமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼணபஞ்சவிமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼணக்³ரஸ்தஸமாஶ்வாஸாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ஸுஹ்ருʼதே³ நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ப⁴யாபஹாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ரக்ஷாகராய நம꞉
ௐ ருʼணஸாக³ரதாரணாய நம꞉
ௐ ருʼணது³꞉க²ப⁴ஞ்ஜனகாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணப்ரஹர்த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணவித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
ௐ ருʼணனியாமகாய நம꞉
ௐ ருʼணநியந்த்ரகாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ அப⁴யப்ரதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ காராப³ந்த⁴மோக்ஷதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணகானனச்சே²த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணமோசனார்த²ம்ʼ பூஜிதாய நம꞉
ௐ ருʼணிபி⁴꞉ ப்ரபூஜிதாய நம꞉
ௐ ருʼணாபஹாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ காமதா³ய மணயே நம꞉
ௐ பித்ருʼருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ தே³வருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼஷிருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ பூ⁴தருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ மனுஷ்யருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ப³ந்து⁴ருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ க்³ருʼஹருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வாஹனருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ கார்ஷிகருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ பட²னருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வ்ருʼத்திருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ சிகித்ஸாருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வாணிஜ்யருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ஸர்வருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ஸிந்தூ³ரவர்ணாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ த்³விபு⁴ஜாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பத்³மத³லே நிவிஷ்டாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³தே³வை꞉ பரிஸேவ்யமானாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஸித்³தை⁴ர்யுதாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பார்வதீபுத்ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஸுமுகா²ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஏகத³ந்தாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ கபிலாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ஜகர்ணகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ லம்போ³த³ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விகடாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விக்⁴னராஜாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விநாயகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ தூ⁴ம்ரகேதவே ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ணாத்⁴யக்ஷாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பா⁴லசந்த்³ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ஜானனாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ நிர்விக்⁴னரூபாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விநாயகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ வீராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஶூராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ வரதா³ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஹஸ்திமுகா²ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |