கடனில் இருந்து விடுபட ருணஹர்த்ரு கணபதி மந்திரம்

ௐ ருʼணஹர்த்ரே நம꞉ ௐ ருʼணமோசனாய நம꞉ ௐ ருʼணப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉ ௐ ருʼணதா³வானலாய நம꞉ ௐ ருʼணவிதா³ரணாய நம꞉ ௐ ருʼணாந்தகாய நம꞉ ௐ ருʼணபே⁴த³னாய நம꞉ ௐ ருʼணபாஶவிமோசனாய நம꞉ ௐ ருʼணதா³ரித்³ர்யநாஶகாய நம꞉ ௐ ருʼணஸம்ʼஹாரகாய நம꞉....

ௐ ருʼணஹர்த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணமோசனாய நம꞉
ௐ ருʼணப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
ௐ ருʼணதா³வானலாய நம꞉
ௐ ருʼணவிதா³ரணாய நம꞉
ௐ ருʼணாந்தகாய நம꞉
ௐ ருʼணபே⁴த³னாய நம꞉
ௐ ருʼணபாஶவிமோசனாய நம꞉
ௐ ருʼணதா³ரித்³ர்யநாஶகாய நம꞉
ௐ ருʼணஸம்ʼஹாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணமுக்திதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணவிமர்த³னாய நம꞉
ௐ ருʼணஶோகஹாரிணே நம꞉
ௐ ருʼணச்யுதிகராய நம꞉
ௐ ருʼணத்ரயவிமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼணபஞ்சவிமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼணக்³ரஸ்தஸமாஶ்வாஸாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ஸுஹ்ருʼதே³ நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ப⁴யாபஹாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ ரக்ஷாகராய நம꞉
ௐ ருʼணஸாக³ரதாரணாய நம꞉
ௐ ருʼணது³꞉க²ப⁴ஞ்ஜனகாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணப்ரஹர்த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணவித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
ௐ ருʼணனியாமகாய நம꞉
ௐ ருʼணநியந்த்ரகாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ அப⁴யப்ரதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ காராப³ந்த⁴மோக்ஷதா³ய நம꞉
ௐ ருʼணகானனச்சே²த்ரே நம꞉
ௐ ருʼணமோசனார்த²ம்ʼ பூஜிதாய நம꞉
ௐ ருʼணிபி⁴꞉ ப்ரபூஜிதாய நம꞉
ௐ ருʼணாபஹாரகாய நம꞉
ௐ ருʼணினாம்ʼ காமதா³ய மணயே நம꞉
ௐ பித்ருʼருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ தே³வருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ருʼஷிருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ பூ⁴தருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ மனுஷ்யருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ப³ந்து⁴ருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ க்³ருʼஹருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வாஹனருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ கார்ஷிகருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ பட²னருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வ்ருʼத்திருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ சிகித்ஸாருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ வாணிஜ்யருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ஸர்வருʼணமோசகாய நம꞉
ௐ ஸிந்தூ³ரவர்ணாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ த்³விபு⁴ஜாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பத்³மத³லே நிவிஷ்டாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³தே³வை꞉ பரிஸேவ்யமானாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஸித்³தை⁴ர்யுதாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பார்வதீபுத்ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஸுமுகா²ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஏகத³ந்தாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ கபிலாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ஜகர்ணகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ லம்போ³த³ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விகடாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விக்⁴னராஜாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விநாயகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ தூ⁴ம்ரகேதவே ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ணாத்⁴யக்ஷாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ பா⁴லசந்த்³ராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ க³ஜானனாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ நிர்விக்⁴னரூபாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ விநாயகாய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ வீராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஶூராய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ வரதா³ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉
ௐ ஹஸ்திமுகா²ய ருʼணஹர்த்ருʼக³ணபதயே நம꞉

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |