வாஸ்து தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் வேத மந்திரம்

35.8K

Comments

yxGcG
இந்த மந்திரத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் நான் நன்றாக உணர்கிறேன் -Manikandan

மிகவும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம் 🙏🙏🙏🙏 -வித்யா குமார்

வேததாராவிலிருந்து எப்போதும் நல்ல மந்திரங்கள் மட்டுமே 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -User_sdj1i6

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Read more comments

நரசிம்மர் ஏன் அஹோபிலத்தை தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார்?

நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபு என்ற அரக்கனை அஹோபிலத்தில் வீழ்த்தியதால் அதைத் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். இந்த நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, ஹிரண்யகசிபுவின் மகனும், விஷ்ணுவின் தீவிர பக்தருமான பிரஹலாதன், அஹோபிலத்தை தனது நிரந்தர வசிப்பிடமாக மாற்ற நரசிம்மரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். பிரஹலாதரின் மனப்பூர்வமான வேண்டுதலுக்கு இணங்க, நரசிம்மர் அந்த இடத்தைத் தனது இருப்பிடமாக மாற்றி அருள்பாலித்தார். பகவான் நரசிம்மர் அஹோபிலத்தை ஏன் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை அறிவது உங்கள் ஆன்மீக நுண்ணறிவை ஆழப்படுத்தும் மற்றும் பக்தியை வளர்க்கும்

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

Quiz

சார் தாமில் சிவன் கோயில் எது?

ௐ த்ராதாரமிந்த்³ரமவிதாரமிந்த்³ரம்ʼ ஹவேஹவே ஸுஹவம்ʼ ஶூரமிந்த்³ரம் . ஹுவே நு ஶக்ரம்ʼ புருஹூதமிந்த்³ரம்ʼ ஸ்வஸ்தி நோ மக⁴வா தா⁴த்விந்த்³ர꞉ .. லம் இந்த்³ராய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ இந்த்³ர . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம....

ௐ த்ராதாரமிந்த்³ரமவிதாரமிந்த்³ரம்ʼ ஹவேஹவே ஸுஹவம்ʼ ஶூரமிந்த்³ரம் .
ஹுவே நு ஶக்ரம்ʼ புருஹூதமிந்த்³ரம்ʼ ஸ்வஸ்தி நோ மக⁴வா தா⁴த்விந்த்³ர꞉ ..
லம் இந்த்³ராய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ இந்த்³ர . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . பூர்வதி³க்³பா⁴கே³ இந்த்³ர꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ அக்³நிர்தா³ த்³ரவிணம்ʼ வீரபேஶா அக்³நிர்ருʼஷிம்ʼ ய꞉ ஸஹஸ்ரா தனோதி .
அக்³நிர்தி³வி ஹவ்யமாததாநாக்³னேர்தா⁴மானி விப்⁴ருʼதா புருத்ரா .
ரம் அக்³னயே ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ அக்³னே . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . ஆக்³னேயதி³க்³பா⁴கே³ அக்³னி꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ யமோ தா³தா⁴ர ப்ருʼதி²வீம்ʼ யமோ விஶ்வமித³ம்ʼ ஜக³த் .
யமாய ஸர்வமித்ரஸ்தே² யத் ப்ராணத்³வாயுரக்ஷிதம் .
மம்ʼ யமாய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ யம . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . த³க்ஷிணதி³க்³பா⁴கே³ யம꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ அஸுன்வந்தமயஜமானமிச்ச² ஸ்தேனஸ்தேத்யாம்ʼ தஸ்கரஸ்யான்வேஷி .
அன்யமஸ்மதி³ச்ச² ஸா த இத்யா நமோ தே³வி நிர்ருʼதே துப்⁴யமஸ்து .
க்ஷம்ʼ நிர்ருʼதயே ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ நிர்ருʼதே . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . நிர்ருʼதிதி³க்³பா⁴கே³ நிர்ருʼதி꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ ஸத⁴மாதோ³ த்³யும்னிநீரூர்ஜ ஏதா அனிப்⁴ருʼஷ்டா அபஸ்யுவோ வஸான꞉ .
பஸ்த்யாஸு சக்ரே வருண꞉ ஸத⁴ஸ்தமபாம்ʼ ஶிஶுர்மாத்ருʼதமா꞉ ஸ்வந்த꞉ .
வம்ʼ வருணாய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ வருண . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . பஶ்சிமதி³க்³பா⁴கே³ வருண꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ ஆனோ நியுத்³பி⁴꞉ ஶதினீபி⁴ரத்⁴வரம் . ஸஹஸ்ரிணீபி⁴ருப யாஹி யஜ்ஞம் .
வாயோ அஸ்மின் ஹவிஷி மாத³யஸ்வ . யூயம்ʼ பாத ஸ்வஸ்திபி⁴꞉ ஸதா³ ந꞉ .
யம்ʼ வாயவே ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ வாயோ . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . வாயவ்யதி³க்³பா⁴கே³ வாயு꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ ஸோமோ தே⁴னும்ʼ ஸோமோ அர்வந்தமாஶும் . ஸோமோ வீரம்ʼ கர்மண்யம்ʼ த³தா³து .
ஸாத³ன்யம்ʼ வித³த்²யம்ʼ ஸபே⁴யம் . பிதுஶ்ரபணம்ʼ யோ த³தா³ஶத³ஸ்மை .
ஸம்ʼ ஸோமாய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ ஸோம . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . உத்தரதி³க்³பா⁴கே³ ஸோம꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .
ௐ ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா⁴ பா³ஹுவோஸ்தவ ஹேதய꞉ .
தாஸாமீஶானோ ப⁴க³வ꞉ பராசீனா முகா² க்ருʼதி⁴ .
ஶம்ʼ ஈஶானாய ஸாங்கா³ய ஸபரிவாராய ஸாயுதா⁴ய ஸஶக்திகாய நம꞉ . போ⁴ ஈஶான . ஸ்வாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ரக்ஷ . இமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ரக்ஷ . அஸ்ய ஸ்தா²னஸ்ய வாஸ்துதோ³ஷம்ʼ ஶமய . அஸ்மின் ஸ்தா²னே ஆயு꞉கர்தா க்ஷேமகர்தா ஶாந்திகர்தா துஷ்டிகர்தா புஷ்டிகர்தா ப⁴வ . ஐஶான்யதி³க்³பா⁴கே³ ஈஶான꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ ப⁴வது .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |